Μέσω γραπτής διαβούλευσης, από τους μόνιμους αντιπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Coreper), εγκρίθηκαν σήμερα, Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, τα κείμενα επιχειρησιακού σχεδιασμού για την επιχείρηση «Ασπίδες», τη ναυτική αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ευρωπαϊκή επιχείρηση δεν θα αποτελέσει ένα από τα θέματα της επόμενης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς όπως φαίνεται έχουν συμφωνηθεί όλες οι λεπτομέρειες. Πλέον, το μόνο που εκκρεμεί είναι η επίσημη έναρξή της, που θα αποφασιστεί από τους 27 υπουργούς Εξωτερικών.
Τα κείμενα που αφορούν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό (operational plan) και τους κανόνες εμπλοκής (rules of engagement) εγκρίθηκαν αρχικά από τη Στρατιωτική Επιτροπή και την Επιτροπή Πολιτικής Ασφάλειας της Ε.Ε. και ακολούθως από το Coreper.
Την περασμένη Δευτέρα θεσπίστηκε και επισήμως η εν λόγω επιχείρηση, που είναι αμυντικού χαρακτήρα, για «τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, στο πλαίσιο της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα», με δημοσίευση του νομικού της πλαισίου στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.
Σύμφωνα με τη σχετική νομική πράξη, «η επιχείρηση αυτή έχει ως στόχο να συμβάλλει στη θαλάσσια ασφάλεια κατά μήκος των κύριων θαλάσσιων οδών σε μια περιοχή που περιλαμβάνει τα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ και του Ορμούζ, τα διεθνή ύδατα στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Αντεν, την Αραβική Θάλασσα, τον Κόλπο του Ομάν και τον Περσικό Κόλπο». «Αποστολή της θα είναι να συνοδεύει πλοία στον τομέα της επιχείρησης, να παρέχει επίγνωση της θαλάσσιας κατάστασης στον τομέα της επιχείρησης και να προστατεύει τα πλοία από επιθέσεις στη θάλασσα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας» σε μια υπο-περιοχή της επιχειρησιακής περιοχής.
Διοικητής της επιχείρησης είναι ο αρχιπλοίαρχος Βασίλειος Γρυπάρης και το επιχειρησιακό στρατηγείο θα βρίσκεται στη Λάρισα. Η αρχική εντολή για την επιχείρηση «Ασπίδες» είναι διάρκειας 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξής της και θα κοστίσει 8 εκατ. ευρώ.
Η έναρξη της επιχείρησης θα επικυρωθεί στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε., στις 19 Φεβρουαρίου.