Στο κυνήγι της φοροδιαφυγής και των κρυφών εισοδημάτων ρίχνονται τα έξι νέα Ελεγκτικά Κέντρα της ΑΑΔΕ. Μετά από αρκετές αναβολές, οι  800 «ράμπο» των νέων ελεγκτικών υπηρεσιών ετοιμάζονται να πιάσουν δουλειά από τα τέλη Μαΐου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εξαπολύοντας μπαράζ στοχευμένων φορολογικών ελέγχων σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις.

Στον ελεγκτικό κύκλο των νέων υπηρεσιών εμπίπτουν ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασία κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασία ψηφιακών  αρχείων, ηλεκτρονικό εμπόριο, υποθέσεις έρευνας που αφορούν απάτη στο ΦΠΑ, απενεργοποίηση ΑΦΜ εξαφανισμένων εμπόρων. Η στόχευση γίνεται είτε κλαδικά είτε ανά γεωγραφική περιφέρεια είτε ανά ΑΦΜ.

Έργο των νέων ελεγκτικών κέντρων είναι ο εντοπισμός και η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και εν γένει κάθε μορφής απάτης σε βάρος των φορολογικών εσόδων. Οι φορολογικοί έλεγχοι «φεύγουν» από τις κατά τόπους ΔΟΥ και θα διενεργούνται από τα νέα Ελεγκτικά Κέντρα. Ωστόσο θα πρόκειται για ειδικούς φορολογικούς ελέγχους, εστιασμένοι σε μεγάλες υποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα στο  «μάτι» των ελεγκτών των νέων ελεγκτικών υπηρεσιών βρίσκονται:

–         Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών  Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

–         Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.

–        Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

–        Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.

–        Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων .

–        Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου.

–         Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής.

–         Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογούμενους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

–        Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής μεταξύ κρατών.

–         Υποθέσεις που διαβιβάζει η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

–         Διενέργεια τουλάχιστον  στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων (πρόληψης) σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών.

–        Εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας.

–         Χρήσεις για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αλλά και οι υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, γονικών παροχών δωρεών, κληρονομιών και ΕΝΦΙΑ.

–         Επιτηδευματίες που ελέγχονται για λήψη κρατικών ενισχύσεων ή μετά από αξιοποίηση πληροφοριών.

–         Φορολογούμενοι που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία.