Παράταση στην προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες έδωσε η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης, η νέα προθεσμία είναι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων έγινε δεκτό το αίτημα των Δικαστικών Ενώσεων. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΔΕ:

“Την 09.11.2020 με κοινό αίτημα οι πέντε δικαστικές Ενώσεις υπέβαλαν αίτημα για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες.

Ενημερώνουμε ότι ήδη, σύμφωνα με το άρθρο 59 ν.4753/2020 (ΦΕΚ Α΄ 227/18.11.2020) ορίστηκε ότι κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.11.2020 και ετήσιες του έτους 2020 (χρήση 2019), υποβάλλονται μέχρι και τις 28.2.2021. Σημειώνεται ότι η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά και στις διορθωτικές (τροποποιητικές) δηλώσεις για διορθώσεις ή συμπληρώσεις παραστατικών.”