Ξεκινούν την Τρίτη 29 Οκτωβρίου τα εντατικά σεμινάρια για τους Ασκούμενους Δικηγόρους που συμμετέχουν στον πανελλήνιο διαγωνισμό.

Με αφορμή την δέκατη (ι΄) έκδοση με τίτλο: «Θέματα Εξετάσεων Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων (2015 – 2019), δίνεται η ευκαιρία στους υποψηφίους να παρακολουθήσουν δωρεάν το πρόγραμμα με διοργανωτές τους:  

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ, ΣΩΤΗΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ, ΙΩΑΝΝΗ – ΜΑΡΙΝΟ ΚΑΤΑΓΑ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟ, ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΜΠΑΤΗ, ΔΙΟΓΕΝΗ ΠΑΝΑΓΑΡΗ

Θεματικές:

«Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία»

«Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας»

«Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία»

«Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία»

«Εμπορικό Δίκαιο»


Διαβάστε το πρόγραμμα στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Αναλυτικό πρόγραμμα