Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών μετά την είσπραξη οφειλόμενων ετήσιων συνδρομών προηγούμενων ετών από τα μέλη του ενόψει και των πρόσφατων εκλογικών διαδικασιών (εθνικών και αυτοδιοικητικών), μέρος των οποίων (ετήσιων συνδρομών) πιστώνεται στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας, επαναρτίωσε το λογαριασμό του Ταμείου Αλληλοβοήθειας μετά τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης κατά την πανδημία του Covid-19 (συνολικού ύψους 2 εκ. ευρώ – 400 ευρώ ανά δικαιούχο συνάδελφο) και πλέον είναι σε θέση να προβεί σε νέες δράσεις, τις οποίες εκ των πραγμάτων ανέβαλε κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α. έλαβε κατά τη συνεδρίασή του στις 17.10.2023 τις εξής αποφάσεις συνεχίζοντας να επιδεικνύει το κοινωνικό του πρόσωπο και να αναλαμβάνει δράσεις αλληλεγγύης ιδίως για τα μέλη του που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες, αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.

Οι ως άνω παροχές θα αναθεωρούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με την πορεία των οικονομικών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΟΣ
Χορηγείται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων στις μητέρες – συναδέλφους που γέννησαν ή θα έχουν γεννήσει εντός του τρέχοντος έτους ποσό 300 ευρώ (στις άμισθες) και 100 ευρώ (στις έμμισθες) ως ενίσχυση λόγω των αυξημένων αναγκών τους. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Χορηγούνται υποτροφίες συνολικού ύψους 45.000 ευρώ για το τρέχον έτος σε σαράντα (40) φοιτητές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και πέντε (5) υποψήφιους διδάκτορες νομικής των Νομικών Σχολών της χώρας, ως ακολούθως :

1η Κατηγορία

Μέσα από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων για Μεταπτυχιακές Σπουδές νομικού αντικειμένου στους 5 πρώτους κάθε Διαγωνισμού (Σύνολο: 10)

Κριτήρια:

• Ετήσιο εισόδημα έως 8.000€ (+ νόμιμη προσαύξηση για κάθε μέλος)
• Αντικειμενική αξία ενδεχόμενης ακίνητης περιουσίας έως 120.000€ (Εκκαθαριστικό Εφορίας, Ε9)
• Είτε ολοκλήρωση ΠΜΣ (βεβαίωση περάτωσης σπουδών) // Είτε εν ενέργεια φοίτηση σε ΠΜΣ (βεβαίωση φοίτησης) // Είτε επιτυχή πρόσβαση σε ΠΜΣ εντός τριετίας από την εγγραφή στο ΔΣΑ
• Μη λήψη άλλης υποτροφίας συνολικού ποσού άνω των 300€ από άλλο φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού (Υπεύθυνη Δήλωση)
• Βαθμός προπτυχιακού τουλάχιστον μ.ο. 7,5 και άνω
• 1 άριστη γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Γ2

2η Κατηγορία

Μέσα από τη σύσταση Επιτροπής Υποτροφιών του ΔΣΑ με αρμοδιότητα έγκρισης και χορήγησης 35 υποτροφιών
(Α) 30 για Μεταπτυχιακές Σπουδές
(Β) 5 για Διδακτορικές Σπουδές
(Σύνολο: 35) σε νέους δικηγόρους έως 7ετίας

(Α) Μεταπτυχιακές Σπουδές – Κριτήρια:

• Ετήσιο εισόδημα έως 8.000€ (+ νόμιμη προσαύξηση για κάθε μέλος)
• Αντικειμενική αξία ενδεχόμενης ακίνητης περιουσίας έως 120.000€ (Εκκαθαριστικό Εφορίας, Ε9)
• Εν ενέργεια φοίτηση σε ΠΜΣ (βεβαίωση φοίτησης)
• Μη λήψη άλλης υποτροφίας συνολικού ποσού άνω των 300€ από άλλο φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού (Υπεύθυνη Δήλωση)
• Βαθμός προπτυχιακού τουλάχιστον μ.ο. 7,5 και άνω
• 1 άριστη γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Γ2

(Β) Διδακτορικές Σπουδές – Κριτήρια:

• Ετήσιο εισόδημα έως 10.000€ (+ νόμιμη προσαύξηση για κάθε μέλος)
• Αντικειμενική αξία ενδεχόμενης ακίνητης περιουσίας έως 120.000€ (Εκκαθαριστικό Εφορίας, Ε9)
• Ενεργή ιδιότητα υποψηφίου Διδάκτορα (βεβαίωση προόδου από επιβλέποντα καθηγητή)
• Μη λήψη άλλης υποτροφίας συνολικού ποσού άνω των 300€ από άλλο φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού (Υπεύθυνη Δήλωση)
• Βαθμός μεταπτυχιακού τουλάχιστον μ.ο. 7,5 και άνω
• 1 άριστη γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Γ2

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ