Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε την προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πεντακοσίων (500) οργανικών  θέσεων του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας (κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας».

Ειδικότερα, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, θα πληρωθούν οι κάτωθι θέσεις:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριάντα (30) θέσεις – Κλάδου: ΠΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εβδομήντα (70) θέσεις – Κλάδου: ΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τετρακόσιες (400) θέσεις – Κλάδου: ΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ανάλυση θέσεων των προκηρυσσόμενων κλάδων στους φορείς:

Α) ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

α) Οι θέσεις του κλάδων ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας έχουν ως αντικείμενο την προώθηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας, οι οποίες  συνίστανται στην χάραξη των γενικών κατευθύνσεων της Δικαστικής Αστυνομίας, καθώς και στη μέριμνα για τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη των περιφερειακών υπηρεσιών. Επικεφαλής της Διεύθυνσης τίθεται συνταξιούχος ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός λειτουργός  ο οποίος επιλέγεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 5049/2023  μέσω δημόσιας πρόσκλησης. Η Διεύθυνση απαρτίζεται από το Τμήμα Πολιτικού Τομέα και το Τμήμα Αστυνομικού Τομέα.

β) Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα παρέχουν τις υπηρεσίες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Μεσογείων 96, στην Αθήνα).

Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

α) Οι θέσεις των κλάδων ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας έχουν ως αντικείμενο:

α. την επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων,

β. την εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων και

γ. την ευταξία των δικαστικών συνεδριάσεων και τη φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων.

β) Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους: στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σε εισαγγελίες και δικαστήρια. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η μετακίνηση  και σε όποιο δικαστήριο, εντός της οικείας εφετειακής περιφέρειας, κρίνεται αναγκαίο κατά την κρίση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών, εφόσον παρίσταται σχετική ανάγκη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο ΑΣΕΠ.

Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο τρόπος υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, τα κριτήρια κατάταξης, η διαδικασία επιλογής και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων,  καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο minisryofjustice.gr.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ