Ιστορική απόφαση ενός αυστραλιανού δικαστηρίου, ο εργοδότης ενός εργαζόμενου για νέους που αρρώστησε ως αποτέλεσμα του εμβολιασμού κατά του COVID πρέπει να του καταβάλει αποζημίωση.
Ο υπάλληλος του Τμήματος Παιδικής Προστασίας (DCP) εμφάνισε περικαρδίτιδα μετά από τον λεγόμενο «αναμνηστικό εμβολιασμό» τον Φεβρουάριο του 2022. Όπως ανέφερε η αυστραλιανή πύλη ειδήσεων news.rebekahbarnet, το δικαστήριο διαπίστωσε στις 15 Ιανουαρίου ότι η απασχόληση του Daniel Sheperd ήταν «μια σημαντική αιτία» της ασθένειάς του. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι πλέον σε θέση να ασκήσει τα εργασιακά του καθήκοντα.

Η αρχή προστασίας παραδέχτηκε ότι το αναμνηστικό COVID είχε προκαλέσει την καρδιακή φλεγμονή, αλλά αρνήθηκε την ευθύνη για την βλάβη στην υγεία.
Το DCP δεν ήταν υπεύθυνο για την απαίτηση εμβολιασμού, αλλά ήταν υποχρεωτικό ως προϋπόθεση για την συνέχιση της απασχόλησης με βάση μια νόμιμη εντολή δημόσιας υγείας (PHO) από την πολιτειακή κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εξέδωσε την απαίτηση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού σύμφωνα με τον νόμο έκτακτης ανάγκης «Νόμος για τη διαχείριση έκτακτης ανάγκης 2004 (EMA)».