Η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA) με την υποστήριξη του CCBE διοργανώνουν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για Νέους και Ασκούμενους Δικηγόρους. Ο διαγωνισμός αυτός συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιοσύνης της ΕΕ (Justice Programme 2021-2024 of the European Union).

Με τον πανευρωπαϊκό αυτό διαγωνισμό προάγεται η εξοικείωση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο αλλά και η επαφή γνωριμία ανάμεσα σε νέους δικηγόρους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίοι σε «καθεστώς ομάδας» θα μοιραστούν κοινές εμπειρίες και θα εξασκήσουν στην πράξη τις γνώσεις τους.

Επισυνάπτεται ενημερωτικό υλικό για τον διαγωνισμό

https://younglawyerscontest.eu/wp-content/uploads/sites/12/2022/11/Brochure_YLC_2023-1.pdf

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2023.

https://applications.european.law/en/Registrations/Apply/222DT174

Το κόστος εγγραφής είναι 170 ευρώ και περιλαμβάνει κόστη για υλικό και γεύματα (documentation, lunch, coffee breaks and dinner).

Για περισσότερες πληροφορίες στο

https://younglawyerscontest.eu/ και στο email [email protected]t