Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά και δικαστικές ενέργειες των δικηγορικών γραφείων «Λεκκάκου & Συνεργάτες» με τη «CEPAL HELLAS AEΔΑΔΠ – GALAXY II», εγγυήτρια επιχειρηματικού δανείου, ύψους άνω των 100.000€, η οποία έχει στην κατοχή της 3 ακίνητα, συνολικής αξίας 179.633,18€, κατάφερε να ρυθμίσει την οφειλή της και να πετύχει τη διαγραφή της κατά 60%, ποσοστό «κουρέματος» που εξαρχής ζητούσε

Επιπλέον, η εταιρεία διαχείρισης έκανε δεκτά τα αιτήματα της οφειλέτριας να απαλλαγεί από την εγγυητική της ευθύνη ως προς το επιπλέον ποσό οφειλής, αλλά και να πραγματοποιηθεί άρση προσημείωσης επί ακινήτου της, ύψους 40.000€.

  • Η συνολική οφειλή της πελάτισσάς μας ανερχόταν στα 107.539,80€
  • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 64.539,80€ (60%)
  • Το υπόλοιπο ποσό των 43.000€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το ποσό των 18.000€ θα δοθεί ως προκαταβολή και τα εναπομείναντα 25.000€ θα αποπληρωθούν σε άτοκες δόσεις