Εις διπλούν “ξυπνούν” τις τελευταίες ημέρες μνήμες από την υπόθεση θανάτου της δημοτικής υπαλλήλου, η οποία είχε αφήσει την τελευταία της πνοή μερικές εβδομάδες μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της, σε τροχαίο που είχε σημειωθεί τον Ιούνιο του 2016, κατά τη διάρκεια αποκομιδής σκουπιδιών από απορριμματοφόρο του Δήμου Ηρακλείου.
Με το ποινικό δικαστήριο να συνεχίζεται σε β’ βαθμό στο αρμόδιο Εφετείο στις 2 Φεβρουαρίου, μετά τη διακοπή της εκδίκασης την Παρασκευή, το ενδιαφέρον είναι στραμμένο γύρω από το σκέλος των αποζημιώσεων των στενών συγγενών της αδικοχαμένης Δημητρίας, όπου και προέκυψε συνέχεια σε δεύτερο πλέον δικαστικό βαθμό, με τον Δήμο Ηρακλείου να ασκεί έφεση, προσβλέποντας στην καταβολή μικρότερων αποζημιώσεων.
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αφού εξέτασε διεξοδικά τις δύο αγωγές που έχουν κατατεθεί από στενά συγγενικά πρόσωπα, επιδίκασε την καταβολή, από πλευράς Δήμου Ηρακλείου, ενός αθροιστικού ποσού ύψους 880.000 ευρώ, ως αποζημιώσεις για ηθική βλάβη-ψυχική οδύνη από το αυτοκινητικό δυστύχημα με θύμα την άτυχη εργαζόμενη της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Το αθροιστικό αυτό ποσό, το οποίο κατανέμεται βεβαίως σε επιμέρους ποσά προς τα συγγενικά πρόσωπα, αφορά στα χρήματα που πρέπει να καταβληθούν για αυτές καθαυτές τις αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη, χώρια τα δικαστικά έξοδα που έχουν επίσης επιδικαστεί εις βάρος των εναγόμενων. Εναγόμενων, από πλευράς Δήμου Ηρακλείου, οι οποίοι, παρεμπιπτόντως, στις αποφάσεις προσδιορίζονται μεν συγκεκριμένα, π.χ. εναγόμενος β’, γ’ κ.λπ., δίχως όμως να κατονομάζονται.
Με το ποινικό δικαστήριο να συνεχίζεται σε β’ βαθμό στο αρμόδιο Εφετείο στις 2 Φεβρουαρίου, μετά τη διακοπή της εκδίκασης την Παρασκευή, το ενδιαφέρον είναι στραμμένο γύρω από το σκέλος των αποζημιώσεων των στενών συγγενών της αδικοχαμένης Δημητρίας.

Στον Δήμο Ηρακλείου, με βάση τη σχετική εισήγηση-γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, αποφάσισαν να ασκήσουν έφεση κατά της πρωτοβάθμιας δικαστικής απόφασης, με ζητούμενο – από πλευράς Λότζιας – τη μείωση του ποσού των αποζημιώσεων που θα πρέπει να δοθούν στους συγγενείς.
Η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με το neakriti, αποφάσισε να εφεσιβάλλει τις πρωτόδικες αποφάσεις και για τις δύο αγωγές για τις αποζημιώσεις, κάνοντας αποδεκτή τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας, που εισηγήθηκε: «Επειδή συντρέχουν κατά τη γνώμη μας νόμιμοι λόγοι ασκήσεως εφέσεως κατά της απόφασης αυτής, καθότι δεν ελήφθησαν υπόψη από το Δικαστήριο προταθέντες ισχυρισμοί μας (π.χ. ένσταση συντρέχοντος πταίσματος – συνυπαιτιότητας της άτυχης παθούσας κ.λπ.), οι οποίοι, εάν γίνονταν δεκτοί, τότε ο Δήμος θα υποχρεούταν να καταβάλει μικρότερα ποσά από τα ως άνω επιδικασθέντα στους ενάγοντες-δικαιούχους».
«Η Δημοτική Επιτροπή εγκρίνει την άσκηση ενδίκου μέσου (εφέσεως) κατά της με αριθμό 886/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Α’ και Β’ Αγωγή), για τους λόγους που αναφέρονται στις εισηγήσεις των δικηγόρων του Δήμου κ. Μαρίας Εμμανουέλας Μπίμπα και Εμμανουήλ Καρνίκη», αναφέρεται σχετικά την ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην οποία παρατίθενται αναλυτικά και οι σχετικές πρωτοβάθμιες δικαστικές αποφάσεις επί των δύο αγωγών που έχουν κατατεθεί από τους στενούς συγγενείς της αδικοχαμένης Δημητρίας Σκουρογιαννάκη.