Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. σε συνέχεια της από 20.2.2024 αποφάσεώς του για τη μερική αναστολή από 26.2.2024 της στοχευμένης αποχής

1) από τις δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα πλην ΟΤΑ,

2) από όλες τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας (δίκες, διαδικαστικές πράξεις κλπ) και

3) από την εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης νομικών προσώπων,

κατά τη συνεδρίασή του στις 23.2.2024 λαμβάνοντας υπόψη:

(α) Ότι το δικηγορικό σώμα από την πρώτη στιγμή που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επεσήμανε ότι η πρωτοβουλία αυτή της Κυβέρνησης, η οποία αναλήφθηκε χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς που εμπλέκονται στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και χωρίς την συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, υπακούει στα κελεύσματα του ποινικού λαϊκισμού και αποτελεί οπισθοδρόμηση για το ποινικό δίκαιο.

Εισάγει «εισαγγελικής» έμπνευσης και σκοπιμότητας διατάξεις, με αυστηριοποίηση των ποινών και της έκτισής τους, συρρικνώνει θεμελιώδεις εγγυήσεις και δικαιώματα του κατηγορουμένου, παραβιάζοντας τις αρχές της δίκαιης δίκης της ΕΣΔΑ, αυξάνει το όριο του εκκλητού των αποφάσεων και το κόστος άσκησης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου και οδηγεί σε ανεπιεικείς και ανεφάρμοστες καταστάσεις, λαμβανομένης υπόψιν και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα σωφρονιστικά καταστήματα της Χώρας.

Το δικηγορικό σώμα ανέδειξε θεσμικά τα ζητήματα προβλήματα που πρόκειται να ανακύψουν, υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις και διεκδίκησε συντεταγμένα ουσιώδεις τροποποιήσεις.

Το Υπουργείο προέβη σε τροποποιήσεις επιμέρους διατάξεων, αποδεχόμενο σχετικές προτάσεις της Ολομέλειας, οι οποίες αφορούν ιδίως:

o Στην διεύρυνση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τριμελούς Πλημμελειοδικείου

o Στην θεσμοθέτηση υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου

o Στην τροποποίηση του άρθρου 349 ΚΠΔ, όπου δίδεται πλέον η δυνατότητα και δεύτερης αναβολής για λόγους ανωτέρας βίας.

o Στην τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 187 παρ. 6 ΠΚ o Στην τροποποίηση του άρθρου 336 ΚΠΔ

o Στην πρόβλεψη υποχρεωτικής προκαταρκτικής εξέτασης ή αυτεπάγγελτης προανάκρισης και σε πλημμελήματα αρμοδιότητας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου

o Την εκδίκαση κατ’ έφεση πλημμελημάτων από τριμελή σύνθεση.

o Τη διεύρυνση των υποθέσεων που θα περνάνε από την ενδιάμεση διαδικασία των Συμβουλίων

Το ΔΣ του ΔΣΑ εκφράζει για μία ακόμη φορά την έντονη αντίθεσή του στις νέες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθόσον οι επελθούσες τροποποιήσεις δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία του νόμου και δεν αναιρούν τις αρνητικές επιπτώσεις του.

Το ΔΣ του ΔΣΑ εκτιμώντας την κατάσταση την οποία έχει επέλθει με τις άνω νομοθετικές τροπολογίες αλλά και την μακρόχρονη στοχευμένη κινητοποίηση του κλάδου για το συγκεκριμένο ζήτημα σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα που επικρατούν στη συγκεκριμένη συγκυρία, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αναστολή της στοχευμένης αποχής από τις ποινικές δίκες, συμπεριλαμβανομένων των δικών που αφορούν το άρθρο 187 ΠΚ, από την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024.

(β) Τις απαντήσεις – προτάσεις της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις επί αιτημάτων του δικηγορικού σώματος που αφορούν τα ακόλουθα:

o Δημιουργία αυτοτελούς τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας Δικηγόρων – οφειλετών/δανειοληπτών με ανταπόκριση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών

o Ανταπόκριση στα ερωτήματα και αιτήματα των πληρεξουσίων δικηγόρων των δανειοληπτών εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την έγγραφη υποβολή του σχετικού αιτήματος είτε από αρμόδιο υπάλληλο για θέματα ρυθμίσεων είτε από δικηγόρο για νομικά θέματα που έχουν ανακύψει.

o Ενιαία τυποποίηση εξουσιοδότησης όλων των ΕΔΑΔΠ βάσει υποδείγματος με ισχύ έως την ανάκλησή της (δεν θα απαιτείται πλέον η ανανέωση της εξουσιοδότησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα).

o Δέσμευση για άμεση αντιμετώπιση και παύση διαδικασιών επίσπευσης διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης κατά οφειλετών / δανειοληπτών σε περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί αποφάσεις ρύθμισης (Ν. 3869/2010).

o Δέσμευση για άμεση διακοπή της πρακτικής υπογραφής εντολών προς εκτέλεση και επιταγών προς πληρωμή από υπαλλήλους των ΕΔΑΔΠ και διεκπεραίωση των ανωτέρω ενεργειών αποκλειστικώς από δικηγόρους.

o Θεσμοθέτηση σταθερής επικοινωνίας ανά τρίμηνο μεταξύ ΔΣΑ και ΕΕΔΑΔΠ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αναστολή της στοχευμένης αποχής από τις διαταγές πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης υποθέσεων Τραπεζών και funds από την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι έχει αποφασιστεί η 3ωρη αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους κατά τις ώρες 12 μμ έως και 3μμ στις 28-2-2024, ημέρα μνήμης για τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών, με παράλληλες δράσεις για το ζήτημα αυτό την ίδια ημέρα: κατάθεση υπομνήματος των Δικηγορικών Συλλόγων στον Ειδικό Εφέτη Ανακριτή στη Λάρισα ως νομιμοποιηθέντων διαδίκων στην διενεργούμενη προανάκριση, συνέντευξη τύπου και κατάθεση στεφάνου στον τόπο του δυστυχήματος.

ΥΠΕΡ ψήφισαν: ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Βερβεσός, ο Αντιπρόεδρος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο Αντιπρόεδρος κ. Αλέξανδρος Μαντζούτσος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Χρήστος Κακλαμάνης, ο Ταμίας κ. Κωνσταντίνος Καρέτσος, και οι Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Αβαρκιώτης, Ευστάθιος Αναλυτής, Δημήτριος Αναστασόπουλος, Ευάγγελος Αυγουλάς, Φώτιος Γιαννούλας, Μαρινέττα Γούναρη-Χατζησαράντου, Σωτήριος Διαμαντόπουλος, Άννα Ζουρνατζή, Μιχαήλ Καλαντζόπουλος, Θωμάς Καμενόπουλος, Ιωάννης Κάπος, Στυλιανός Λεριός, Δημήτριος Λυρίτσης, Θεόδωρος Μαντάς, Χρυσούλα Μαρινάκη, Ζώης Σταυρόπουλος και Χριστίνα Τσαγκλή.

Για το θέμα της αναστολής της στοχευμένης αποχής από τις ποινικές δίκες που αφορούν το άρθρο 187 ΠΚ καταψήφισαν ο Γενικός Γραμματέας κ. Χρήστος Κακλαμάνης και οι Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Αντανασιώτης, Άννα Ζουρνατζή, Ευγενία Κουνιάκη και Θεόδωρος Μαντάς.

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ με την οποία εισηγείται την άμεση προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και καθολική αποχή μέχρι την πραγματοποίησή της, υπέβαλε ο Σύμβουλος κ. Αντώνης Αντανασιώτης, την οποία ψήφισε ο ίδιος και η Σύμβουλος κ. Ευγενία Κουνιάκη.

ΑΠΩΝ ήταν ο Σύμβουλος Γεώργιος Βλάχος