Τη νομοθετική πρόταση επί πρότασης τροπολογίας για το σύστημα ιδίων πόρων της ΕΕ διαμόρφωσε η επιτροπή Προϋπολογισμού (BUDG). Η πρόταση συμβάλλει στη δημιουργία πλαισίου για τρεις νέες πηγές εσόδων για την ΕΕ που προέρχονται από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και τη μεταρρύθμιση της φορολογίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων. «Πρόκειται για ένα πολύ ισορροπημένο πακέτο. Το Συμβούλιο δεν πρέπει να χάσει χρόνο στην υιοθέτηση αυτής της τόσο σημαντικής νομοθεσίας», υπογράμμισε ο συνεισηγητής José Manuel Fernandes (ΕΛΚ, Πορτογαλία), ενώ η συνεισηγήτρια Valérie Hayer (Renew, Γαλλία) επισήμανε πως «είμαστε αντίθετοι με το να επιλέξουμε ανάμεσα στην περικοπή επιτυχημένων προγραμμάτων και την αύξηση των φόρων για την αποπληρωμή χρεών» και πως υπάρχει αποφασιστικότητα προκειμένου οι πολυεθνικές και οι μεγάλοι ρυπαντές να καταβάλουν το μερίδιο που
τους αναλογεί για την υποστήριξη της ανάκαμψης.