Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 4203/18-7-2023απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), ανεστάλη η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται από την καθ’ ης εταιρεία διαχείρισης από δάνεια και πιστώσεις κατά των αιτούντων, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής, καθώς πιθανολογήθηκε ότι θα γίνει δεκτός ο λόγος ανακοπής, περί παράνομης επίσπευσης της προσβαλλόμενης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία έχει ανασταλεί λόγω προγενέστερης υποβολής, εκ μέρους τους, της αίτησης του αρ. 8 του Ν. 4738/2020 στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών.

Ειδικότερα, πιθανολογήθηκε πως οι αιτούντες έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, πριν την έναρξη της ένδικης αναγκαστικής εκτέλεσης τις αιτήσεις του αρ. 8 του Ν. 4738/2020 στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), αιτούμενοι την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η οφειλή για την οποία έχει επιδοθεί η προσβαλλόμενη επιταγή προς πληρωμή.

Επίσης, προέκυψε πως η επεξεργασία των ως άνω αιτήσεων δεν έχει περαιωθεί, αλλά εκκρεμεί αξιολόγηση.Παρότι δε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 4738/2022, έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο μηνών από την υποβολή τους χωρίς να έχει υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης, η διαδικασία ρύθμισης των οφειλών δεν έχει περατωθεί. Τούτο διότι πιθανολογήθηκε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η επεξεργασία των αιτήσεων, που έχουν  υποβάλει οι αιτούντες, ούτε έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται στη με αριθμό 76219 ΕΞ 2021 ΚΥΑ, η μη ολοκλήρωση δε της διαδικασίας, ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για περάτωση της διαδικασίας αυτής, δεν πιθανολογήθηκε ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα των αιτούντων, αλλά σε αδυναμία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διαχειριστεί και να επεξεργαστεί το μεγάλο όγκο αιτήσεων που έχουν υποβληθεί.

Εξάλλου από τις αιτήσεις πιθανολογείται ότι οι αιτούντες είναι επιλέξιμοι, ήτοι μπορούν να υπαχθούν στην εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών, ενώ το αν θα επιτευχθεί εν τέλει η υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης εξαρτάται από τις εκατέρωθεν προτάσεις τόσο των αιτούντων όσο και των πιστωτών.

Η καθ’ ης δε ισχυρίστηκε ότι οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί από την ίδια, χωρίς όμως να πιθανολογείται ολοκλήρωση της διαδικασίας από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η αιτούμενη αναστολή δεν καταλαμβάνει την υπό κρίση περίπτωση κατ’ άρθρο 18 εδ. 4 Ν. 4738/2020, καθόσον προβλέπεται ρητή εξαίρεση κάθε διαδικαστικής ενέργειας προπαρασκευαστικής πλειστηριασμού, χωρίς όμως να επικαλείται διενέργεια πλειστηριασμού, ο οποίος έχει προγραμματιστεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη.

Ενόψει δε του ότι πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση της ανακοπής και η επέλευση ανεπανόρθωτης βλάβης των συμφερόντων των αιτούντων από τη σε βάρος τους αναγκαστική εκτέλεση, το Δικαστήριο ανέστειλε τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

Γίνεται δεκτή η επίδικη αίτηση – Αναστέλλεται η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι την  έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής.

(Την υπόθεση για τους αιτούντες χειρίστηκε το δικηγορικό γραφείο Νικολακέας και Συνεργάτες, Βαλαωρίτου 4, Αθήνα)

Δείτε την Απόφαση εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ