Ανάληψη καθηκόντων Δικαστικών Αντιπροσώπων – Ειδοποίηση Εφόρων Α΄- Β΄ Αθηνών – Ν. Αττικής

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η ειδοποίηση των Εφόρων για την ανάληψη καθηκόντων των Δικαστικών Αντιπροσώπων των Εκλογικών Περιφερειών Α΄ και Β΄ Αθηνών και Ν. Αττικής για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο:
–       είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία,
–       είτε τηλεφωνικά,
–       είτε με την ενεργοποίηση της σχετικής εφαρμογής στο tablet κατά την παραλαβή του εκλογικού υλικού από το Δήμο.