Δικαστικό «ράπισμα» πρoς τα  «funds» θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί η πρόσφατη απόφαση που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με την οποία ακυρώθηκε αφενός η δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας δανειολήπτη, αφετέρου η προηγηθείσα επιταγή προς πληρωμή, στις οποίες προέβη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (fund), με αποτέλεσμα τη μη διενέργεια του προγραμματισμένου πλειστηριασμού.
Το Πρωτοδικείο έκρινε  ότι το fund δεν νομιμοποιείται να επισπεύσει εκ νέου πλειστηριασμό της περιουσίας του δανειολήπτη καθώς δεν κοινοποίησε τα αναγκαία κατά το άρθρο 925 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας νομιμοποιητικά του έγγραφα τόσο με την επιταγή προς πληρωμή που επέδωσε στον δανειολήπτη όσο και με τη δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού που υπέβαλε ενώπιον Συμβολαιογράφου.
Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκρινε ότι το fund όφειλε να κοινοποιήσει στον δανειολήπτη  ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ τις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ και ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ και τις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, τις οποίες επικαλέσθηκε το ίδιο στην κοινοποιηθείσα επιταγή προς πληρωμή, στο πρωτότυπο ή σε επίσημα αντίγραφα και ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ αυτών.
Κατά το Δικαστήριο με την κοινοποίηση αποκλειστικά των πιστοποιητικών καταχώρισης του Ενεχυροφυλακείου και όχι ολόκληρων των συμβάσεων πώλησης – μεταβίβασης και διαχείρισης ττιτλοποιούμενων απαιτήσεων, ως απαιτείται, ο δανειολήπτης στερήθηκε το δικαίωμα να ελέγξει επαρκώς και με πληρότητα την ενεργητική νομιμοποίηση της επισπεύδουσας τον πλειστηριασμό εις βάρος του εταιρείας – fund και ενδεικτικά αν στη σύμβαση διαχείρισης περιλαμβάνεται η χρηματική απαίτηση εις βάρος του, αν η σύμβαση διαχείρισης έχει καταρτισθεί νομίμως και αν προβλέπεται σε αυτή η δυνατότητα δικαστικής επιδίωξης της απαίτησης.
Η ακυρότητα δε των πράξεων στις οποίες προέβη το fund κρίθηκε απόλυτη από το Δικαστήριο, με αποτέλεσμα τη ματαίωση του προγραμματισμένου πλειστηριασμού.
Η απόφαση αυτή συμπληρώνει τις μέχρι σήμερα ήδη εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες ακυρώνουν διαδικαστικές πράξεις των funds λόγω μη απόδειξης της νομιμοποίησης τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ