Χριστόφορος Σεβαστιδης, ΔΝ- Εφέτης

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης

Παντελής Μποροδημος, Πρωτοδίκης,

Μιχάλης Τσεφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Έφη Κώστα, Ειρηνοδίκης

Μέλη του Δ.Σ

Μετά το Ψήφισμα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών που αποτυπώνει ξεκάθαρα το καθολικό αίτημα των συναδέλφων για αυξήσεις στον Βασικό Μισθό κατά 20 % και επιστροφή 13ου και 14ου μισθού, οφείλετε ως προεδρείο να συναινέσετε στη σύγκληση Πανδικαστικής Συνέλευσης. Η εμμονή σας να κρατάτε την μεγαλύτερη Δικαστική Ένωση όμηρο και να της αποδίδετε τον ρόλο του θεατή των εξελίξεων, προκαλεί το δημοκρατικό αίσθημα του συνόλου του Σώματος. Οι πολιτικοί και ποινικοί Δικαστές και οι Εισαγγελείς της Χώρας ζητούν να ακουστούν οι θέσεις τους. Τίθεται πλέον ανοιχτά ζήτημα αναποτελεσματικότητας σας να προασπίσετε τα συμφέροντα των συναδέλφων.

Οι Δικαστικές Ενώσεις πλέον, μετά το χθεσινό Ψήφισμα, δεν έχουν κοινά μισθολογικά αιτήματα, γεγονός που αποδυναμώνει την διαπραγματευτική μας ισχύ απέναντι στο Υπουργείο Οικονομικών και δημιουργεί την ανάγκη καθορισμού ενός κοινού πλαισίου διεκδίκησης όλων των Ενώσεων με δημοκρατικές και ανοιχτές διαδικασίες.

Ζητούμε την άμεση σύγκληση έκτακτου ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ 1 του καταστατικού μας.