Ο πρότερος σύννομος βίος, η «λαϊκή» Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας του κατηγορουμένου

Του Νίκου Μάλαμα* Τον Ιούνιο του 2019 κυρώθηκε από τη Βουλή ο νέος Ποινικός Κώδικας, με το Νόμο 4619/2019, ο οποίος αντικατέστησε τον παλαιό Ποινικό Κώδικα, ο οποίος είχε κυρωθεί με το Νόμο 1492/1950 και έκτοτε είχε υποστεί μια σειρά τροποποιήσεων. Επρόκειτο για μια μεταρρύθμιση η οποία έγινε πράξη μετά την πάροδο δεκαετιών και επεξεργασιών … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο πρότερος σύννομος βίος, η «λαϊκή» Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας του κατηγορουμένου.